Tweede wereldoorlog

De Biesbosch was in de Tweede Wereldoorlog een prima onderduikadres. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van griendwerkersarken. De Duitsers waagden zich niet in het onherbergzame gebied met eb en vloed waar bovendien geen economisch gewin te halen was. Een aantal onderduikers formeerde een verzetsgroep en begon midden 1944 met het krijgsgevangen maken van Duitsers die via de Biesbosch vanuit het zuiden naar het noorden vluchtten. Uiteindelijk werden pas maanden later 76 krijgsgevangenen overgedragen aan de Poolse bevrijders in Drimmelen.

De laatste oorlogswinter werd volop tussen het al bevrijde zuiden en het nog bezette noorden "gecrosst": heen en weer gependeld. Enerzijds om schaarse medicijnen naar bezet gebied over te brengen; anderzijds om bijvoorbeeld mensen die in gevaar waren in veiligheid te brengen.

afdrukken