Presentatie rapport 'Broedvogels Nationaal Park De Biesbosch 2010'

Presentatie Broedvogels

 

 Presentatie

 Rapport 'Broedvogels Nationaal Park De Biesbosch 2010'

Op vrijdag 8 april 2011
15.30 - 17.30 uur
Biesbosch Museum, Werkendam

 

Voor het eerst in de geschiedenis is Nationaal Park De Biesbosch volledig geïnventariseerd op broedvogels. In het voorjaar van 2010 zijn vele vrijwilligers van Staatsbosbeheer samen met medewerkers van SOVON Vogelonderzoek Nederland en Staatsbosbeheer verschillende malen het terrein in geweestom alle broedvogels van het gebied in kaart te brengen. Een mega- klus die met hulp van velen tot een goed einde is gebracht.

Het accent van deze grootscheepse telling lag op soorten die in Nationaal Park De Biesbosch een belangrijke plaats innemen binnen de Nederlandse populatie. Dit zijn enkele moerasvogels zoals: Cetti's zanger, Blauwborst en Snor.
Bovendien is deze inventarisatie van groot belang om goed te kunnen adviseren over de voor het Nationaal Park aangewezen in het kader van Natura 2000. Enkele soorten zoals Wielewaal en Zomertortel blijken het in de Biesbosch beter te doen dan de landelijke trend.

Al met al een zeer interessant project wat de nodige leuke en interessante resultaten opleverde. Resultaten die eruit springen zijn zonder meer de ruim 300 Cetti's zangers (landelijk 400) maar ook de in totaal 16 Roerdompen (het hoogste aantal ooit) en de 43 paar Ijsvogels (na de 'strenge' winter van 2009-10) mogen gerust opmerkelijk worden genoemd.

Op vrijdag 8 april zal het eerste exemplaar van dit broedvogel rapport worden uitgereikt aan Dick Verheijen, directeur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en aan Frank Saris, directeur van SOVON. Deze presentatie vindt plaats in het Biesbosch Museum te Werkendam.

Programma

Vrijdag 8 april 2011

15.30   Ontvangst met koffie en thee

16.00   Welkomstwoord door Staatsbosbeheer

16.10   Roy Slaterus (Teamleider broedvogelinventarisaties  SOVON)                      

16.30   Theo Muusse (Staatsbosbeheer)

16.50   Uitreiking eerste exemplaar aan:
                    Dick Verheijen (Directeur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch) en
                    Frank Saris (Directeur SOVON vogelonderzoek Nederland)

17.00   Dankwoord vrijwilligers en aansluitend presentatie van Albert de Jong over 
           de vernieuwde vogelaars-site.

17.30   Afsluitende borrel

Adres:
Biesbosch Museum
Hilweg 2
4251 MV Werkendam

Meer informatie verkrijgbaar bij Thomas van der Es (Boswachter Staatsbosbeheer)

06 514 081 90 of t.es@staatsbosbeheer.nl    

afdrukken