De Ratelaar

Welkom bij de eerste uitgave van de digitale nieuwsbrief van Nationaal Park De Biesbosch, de Ratelaar. U ontvangt voortaan tweemaandelijks het laatste nieuws over het park, natuur- en cultuurhistorische waarden, bijzondere activiteiten en over beleidsplannen en de resultaten daarvan. Veel leesplezier!

Bevers tellen voor het 'Jaar van de Bever'

In 2013 is het 25 jaar geleden dat de eerste Bevers in de Biesbosch werden uitgezet. Daarom gaan onder leiding van ecoloog Han Sluiter onderzoekers, studenten, stagiaires en vrijwilligers op zoek naar burchten en Bevers. Aan het einde van de zomer is bekend hoeveel Bevers er in de Biesbosch leven. Lees meer>>

Zilverreigers kleurden Biesbosch wit

Bij het invallen van de vorst kleurde de Biesbosch wit door een flink pak sneeuw. Bijna 1000 Grote zilverreigers deden daar nog een schepje bovenop. De reigers verzamelden zich in het Gat van Lijnoorden, dat nog niet door ijs was bedekt. Het record van 12 februari 2010, toen er 353 exemplaren werden geteld, is ruimschoots overschreden. Lees meer>>

Stroming houdt kreken open

De strenge vorst voorzag killen in de Biesbosch van een ijsvloer. Toch bleven er heel wat kreken open. Doordat een paar jaar geleden dijken zijn door gegraven, stroomt het water harder. Lees meer>>

Elektrische oplaadstations in Biesbosch

Elektrisch varen is actueel. Met financiële steun van het Europese STEP-programma worden er op zeven plaatsen in de Biesbosch oplaadstations voor elektrische boten aangelegd. Lees meer>>

STEP-bijeenkomst vond in Biesbosch plaats

Vertegenwoordigers van de drie natuur-en recreatie gebieden die deelnemen aan het Europese STEP-programma zijn in februari 2012 twee dagen in het Biesbosch Museum bij elkaar gekomen. Op het programma stond de bespreking van de voortgang rond diverse projecten die tot doel hebben het toerisme in deze gebieden te verduurzamen. Lees meer>>

Noordwaard biedt lege aanblik

De onttakeling van de Noordwaard is in volle gang. Veel bomen zijn gerooid, de eerste vijf woningen zijn gesloopt, evenals een reeks boerenschuren. Maar er wordt ook al iets opgebouwd. Lees meer>>

Staatsbosbeheer wil exploitatie van panden uitbesteden

Tientallen keten en panden in de Biesbosch zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Voor het onderhoud ontbreekt het echter aan middelen. "Wij zoeken dan ook naar mogelijkheden om de exploitatie door derden te laten uitvoeren", stelt districtshoofd Mascha Brouwer. Lees meer>>

Twee bijzondere schuren worden gesloopt

Voor het project Ruimte voor de Rivier worden in de Noordwaard zo'n 40 huizen en boerderijen gesloopt. Twee van die boerderijen zijn cultuurhistorisch als waardevol te bestempelen. Het gaat om de Oude stee aan de Nerzienweg en de schuur van de hoeve Willem II aan de Galeiweg. Lees meer>>

Parkschap financiert onderzoek naar wilgensoorten

Staan er in de Biesbosch nog wilde wilgen? Of zijn de meest gecultiveerde soorten of kruisingen daarvan uit de tijd van de griendcultuur? Naar het antwoord op deze vragen gaan een Nederlandse en een Vlaamse onderzoeker deze zomer op zoek. Het Parkschap stelt 20.000 euro voor het onderzoek beschikbaar. Lees meer>>

Schoolgidsengroep uitgebreid

Nationaal Park De Biesbosch heeft 19 schoolgidsen opgeleid. Woensdagmiddag 29 februari ontvingen zij het bijbehorende certificaat. Dit voorjaar gaan ze al schoolklassen bij de educatieve programma's begeleiden. Lees meer>>

Nieuwe cursus 'Samen de Natuur in' gaat van start

Op 17 maart start in Biesboschcentrum Dordrecht een cursus voor mensen met een verstandelijke beperking die de natuur in willen. Nationaal Park De Biesbosch ontwikkelt deze activiteiten onder de noemer 'Samen de natuur in'. Lees meer>>

Boek beschrijft eenzame week in Biesbosch

“Om half zes word ik wakker. Het is nog donker. In het wilgenbos naast me blaffen twee reeën. Een meerkoet roept. Tot mijn verwondering hoor ik heel zacht de dreun van een snelweg.” Dit noteerde  Bram van de Klundert, werkzaam bij het Wereld Natuur Fonds, op 7 april 2009. Wat hij die week nog meer meemaakte, is binnenkort te lezen in zijn boek 'Expeditie wildernis'. Lees meer>>

Een woordje met... Wiet van Bragt, afscheid van een bevlogen coördinator

Ruim vijf jaar coördineerde Wiet van Bragt in het bezoekerscentrum van Drimmelen de activiteiten rond natuur- en milieueducatie. Hij vertelt: “Kinderen moeten de Biesbosch kunnen blijven ontdekken”. Lees meer>>

De Oude doos

Weet u wie er op deze foto staat? Lees meer>>

Nieuwe activiteitenbrochures Biesbosch

De brochures met alle activiteiten die Biesboschcentrum Dordrecht en Staatsbosbeheer dit jaar aanbieden zijn verschenen. Lees meer>>

Activiteitenkalender

In het nationaal park zijn er veel activiteiten te ondernemen.
Deze kunt u vinden in de activiteitenkalender. Met een paar acitviteiten in het bijzonder! Lees meer>>

We zijn erg benieuwd naar wat u van de eerste digitale Ratelaar vindt! Laat het weten door te mailen naar a.verbunt@ivn.nl.

afdrukken